Voor terugwerkende kracht bij een geruisloze omzetting, geruisloze terugkeer,  bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing gelden strikte regels. Een van de voorwaarden voor terugwerking is dat bepaalde juridische handelingen worden verricht binnen vijftien maanden na het tijdstip waarnaar terugwerking wordt gewenst. Die termijn wordt tijdelijk verlengd.

Geruisloze omzetting, geruisloze terugkeer en bedrijfsfusie
Geruisloze omzetting van een onderneming in een B.V. en vice versa (geruisloze terugkeer) is onder voorwaarden mogelijk met terugwerkende kracht naar het begin van 2019. Hetzelfde geldt voor de bedrijfsfusie.

Een van de voorwaarden voor terugwerking is dat bepaalde juridische handelingen worden verricht binnen vijftien maanden na het tijdstip waarnaar terugwerking wordt gewenst. Deze termijn is op 31 maart 2020 verstreken.

Juridische fusie en splitsing
Voor de juridische fusie en de splitsing waarbij gebruik wordt gemaakt van terugwerkende kracht naar het begin van het boekjaar, wordt de eis gesteld dat bepaalde juridische handelingen binnen twaalf maanden tot het moment dat de faciliteit terugwerkt, moeten zijn verricht.

Goedkeuring
De huidige bijzondere omstandigheden kunnen meebrengen dat de termijn niet wordt gehaald. Daarom keurt de Staatssecretaris goed dat de Belastingdienst de termijn van vijftien respectievelijk twaalf maanden met drie maanden verlengt, wanneer de termijn verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Tip: U krijgt dus enig respijt als u de termijn voor terugwerkende kracht van uw geruisloze omzetting, terugkeer, bedrijfsfusie, fusie of splitsing niet hebt gehaald.