De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor MKB-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw onderneming voldoet aan de Europese MKB-definitie. Wilt u weten of uw bedrijf hieraan voldoet? Gebruik de MKB-toets.
  • Uw onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister.
  • Uw onderneming verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit.
  • Uw onderneming is een energie-intensieve MKB-onderneming, waarbij minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten.
  • Uw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.

Hoe wordt uw subsidiebedrag berekend?
Uw subsidie is 50% van de kostenstijging van uw energieverbruik. Wel moet uw kostenstijging hoger zijn dan € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit. Dit noemen we de drempelprijs.

Hierbij geldt:

  • U ontvangt maximaal € 160.000,- subsidie. Voor landbouwbedrijven geldt een maximum van € 62.000.
  • U krijgt maximaal 50% van uw totale energiekostenstijging (boven de drempelprijs).
  • Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of per locatie.

Aanvragen
U vraagt TEK aan over de periode 1 november 2022 tot en met december 2023. TEK moet voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Daardoor gaat TEK mogelijk pas in het 2e kwartaal van 2023 open. Op dat moment kunt u met terugwerkende kracht de subsidie aanvragen. Het kabinet kijkt nog naar maatregelen om de maanden tot openstelling van de regeling te overbruggen.

Let op: Volgens het kabinet hebben banken aangegeven graag welwillend te zijn om hun klanten van voorschotten te voorzien in de overbruggingsperiode, wanneer het aannemelijk is dat zij subsidie uit de TEK gaan ontvangen. Banken willen en kunnen snel met deze overbruggingsfinanciering starten. Hoe de berekening van de TEK-regeling uitpakt voor individuele klanten is daarbij van belang. Klanten kunnen de subsidie verwerken in hun liquiditeitsplanning en bespreken met hun bank. De manier waarop de overbruggingsfinanciering verstrekt wordt kan per situatie en bank verschillen.