Voor vrijesectorwoningen mag u de huur vanaf 1 januari 2024 met maximaal 5,5% verhogen. In juli 2024 mag ook voor een sociale huurwoning de huur omhoog. Die is soms inkomensafhankelijk. We hebben de regels voor u op een rijtje gezet. 

Huurverhoging sociale huurwoning vanaf 1 juli 2024
Vanaf 1 juli 2024 mag u als verhuurder de huur verhogen met:

  • maximaal 5,8% als de (kale) huur € 300 of meer per maand is (dit is gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling);
  • maximaal € 25 als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand. Dit is meer dan 5,8%. Zo kunnen verhuurders heel lage huren sneller verhogen. En daarmee een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning.

Deze huurverhoging hangt niet af van het inkomen van de huurder. Deze huurverhoging is van toepassing als u een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement, studio, bungalow, en dergelijke) verhuurt.

Heeft uw huurder een hoger middeninkomen of een hoog inkomen? Dan mag u meer huurverhoging voorstellen. De hoogte hangt af van het inkomen van de huurder. Ook huishoudens waar 1 of meer personen AOW ontvangen, kunnen een hogere huurverhoging krijgen.

Heeft de huurder een hoger middeninkomen dan mag de huurverhoging maximaal € 50 per maand bedragen. Bij een hoog inkomen mag dat maximaal € 100 per maand zijn.

Huurverhoging vanaf 1 juli 2024 voor kamer, woonwagen en standplaats maximaal 5,8%
Verhuurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Vanaf 1 juli 2024 mag u de huur verhogen met maximaal 5,8%. De hoogte van het inkomen is niet belangrijk.

Huurverhoging vrijesectorwoning 2024 maximaal 5,5%
Voor vrijesectorwoningen is de jaarlijkse huurverhoging vanaf 1 januari 2024 maximaal 5,5%.

Huurverhoging vrije sector gekoppeld aan de loonontwikkeling
De wet bepaalt dat de toegestane huurverhoging in de vrije sector is gekoppeld aan de inflatie als die lager is dan de loonontwikkeling. De loonontwikkeling van december 2022 tot december 2023 was 5,8%. De inflatie in die periode was 4,5%. Daarom is de toegestane jaarlijkse huurverhoging vanaf 1 januari 2024 maximaal (4,5% + 1 =) 5,5% in de vrije sector. Die toegestane jaarlijkse huurverhoging van maximaal 5,5% geldt ook voor ligplaatsen voor woonboten.

Let op: Op 1 mei 2024 loopt de wet die de beperking van de huurverhogingen regelt af. Minister De Jonge werkt aan een wetsvoorstel om de beperking van de huurverhogingen voor huurders in de vrije sector en van ligplaatsen voor woonboten te verlengen tot 1 mei 2027. Zonder verlenging worden huurders in de vrije sector en van ligplaatsen voor woonboten vanaf 1 mei 2024 niet meer beschermd tegen te grote huurprijsstijgingen.