De compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid is gewijzigd. Dat komt door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Inmiddels is bekend wat dit betekent voor de afhandeling van aanvragen.

Wat is de compensatie transitievergoeding?
Als u uw werknemer ontslaat of zijn contract niet verlengt, dan heeft deze werknemer recht op een transitievergoeding. In sommige situaties kunt u compensatie krijgen voor de betaalde vergoeding. Dit geldt bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfsbeëindiging. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kon u met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor dienstverbanden die waren geëindigd op of na 1 juli 2015.

Sommige werkgevers kregen geen compensatie
Werknemers hadden wel recht op een transitievergoeding als de verplichte termijn van loondoorbetaling bij ziekte (2 jaar of 104 weken) vóór 1 juli 2015 was verstreken en het dienstverband op of na 1 juli 2015 was beëindigd. Maar werkgevers die een transitievergoeding hadden betaald, kregen in deze situatie geen compensatie voor de vergoeding.

Uitspraak
De Centrale Raad van Beroep heeft op 1 juni 2022 bepaald dat werkgevers wel recht hebben op compensatie van de transitievergoeding als de verplichte termijn van loondoorbetaling bij ziekte vóór 1 juli 2015 was verstreken.

Gevolgen van deze uitspraak
Is deze situatie op u van toepassing? En had u al een aanvraag ingediend? Als u van het UWV een beslissing heeft ontvangen dat u recht had op compensatie maar dat deze niet wordt uitbetaald, dan wijzigt die beslissing niet meer door de uitspraak. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten dat het UWV herhaalde aanvragen niet opnieuw mogen beoordelen.

Let op: U kunt de compensatie aanvragen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding volledig heeft betaald. Heeft u nog niet eerder een aanvraag ingediend en heeft u langer dan 6 maanden geleden de volledige transitievergoeding betaald? Dan is een nieuwe aanvraag te laat, omdat de aanvraagtermijn inmiddels is verstreken.